กรีนพาวเวอร์ ขายโซล่าเซล กังหันลม แบตเตอรี่ เครื่องแปลงไฟ  และรับติดตั้งครบวงจร
ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์
 
 

บทความที่น่าสนใจจาก กรีนพาวเวอร์

 

ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลเชื่อมต่อสายส่ง

เครื่องแปลงไฟขึ้นสายส่ง Inverter ongrid ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลเชื่อมต่อสายส่ง

ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลเชื่อมต่อสายส่ง กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลสามารถเชื่อมต่อเข้าโดยตรงกับระบบสายส่งของการไฟฟ้าได้เลย โดยไม่ต้องมีแบตเตอรี่เก็บสำรองไฟฟ้า ส่งผลให้ลดต้นทุนในการติดตั้งโซล่าเซลใช้งานเป็นอย่างมาก ระบบผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อสายส่ง นอกจะใช้เพื่อลดค่าไฟฟ้าแล้ว ยังสามารถออกแบบระบบเพื่อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วย โดยเฉพาะประเทศเยอรมัน มีอัตราส่วนการใช้พลังงานทดแทนของประเทศสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลย ที่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนของประเทศเยอรมัน จะล้ำนำสมัยมากกว่าประเทศอื่นใดในโลก

อินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมต่อสายส่งขนาดเล็ก (ออนกริด) 
อินเวอร์เตอร์ชนิดนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้กับแผงโซล่าเซลชนิดที่เป็นผลึก Mono และ Poly crystalline ไม่สามารถใช้กับแผงโซล่าเซลชนิด Amorphous ได้ การติดตั้งแผงโซล่าเซลเข้ากับอินเวอร์เตอร์ออนกริด ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับแรงดันของอินเวอร์เตอร์ ซึ่งวัตต์รวมของโซล่าเซลต้องไม่เกินขนาดของอินเวอร์เตอร์ออนกริด หลังจากต่อแผงโซล่าเซลผ่านอินเวอร์เตอร์นี้แล้ว สามารถเชื่อมต่อกับไฟฟ้าปกติได้เลย

     
  เนื่องจากอินเวอร์เตอร์ออนกริดได้ออกแบบ ให้สามารถใช้ได้กับไฟฟ้าที่มีแรงดัน  220 โวลล์ โดยตรง หลังจากเชื่อมต่อกับไฟฟ้าปกติแล้ว อินเวอร์เตอร์ออนกริดจะทำการตรวจสอบความถี่และเฟสของไฟฟ้า หลังจากนั้นจะปรับรูปแบบความถี่และเฟสของคลื่นให้เหมือนกับไฟฟ้าปรกติ แต่จะมีค่าสูงกว่าไฟฟ้าปกติเล็กน้อย อย่างไรก็ตามอินเวอร์เตอร์ออนกริดจะทำงานเมื่อ สถานที่ดังกล่าวมีไฟฟ้าอยู่แล้ว อินเวอร์เตอร์จะไม่ทำงานเมื่อไฟฟ้าดับ หากไฟฟ้าที่เราใช้ในขณะนั้นมากกว่ากำลังผลิตของอินเวอร์เตอร์ ไฟฟ้าส่วนที่ใช้เกินจะดึงมาจากไฟฟ้าปกติของการไฟฟ้าเข้ามาเสริม ในทางกลับกันหากในขณะนั้นมีการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าการผลิตของระบบ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะไปทำให้มิเตอร์ไฟหมุนย้อนกลับ ระบบนี้จึงช่วยลดค่าภาระการจ่ายไฟฟ้าในรอบเดือนได้เป็นอย่างดี
 

กรีนพาวเวอร์ 151/1 ม.5 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 
พิกัด GPS Latitude 9.580992 ํ N , Longitude 99.207598 ํ E
โทรศัพท์ 08-9025-9929 
E-mail : sukpech@gmail.com
 
Line ID : sukpech 

ชำระเงินค่าสินค้าเข้าบัญชี ( เนื่องจากสินค้ามีจำกัด ให้สอบถามสินค้าในสต็อคก่อนทำการโอนเงินทุกครั้ง)

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 450-0-20017-7 
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีสุราษฎร์ธานี ชื่อบัญชี กรีนพาวเวอร์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 984-0-33443-3